3D Material omvandlar värme till elektricitet

Forskare vid Swansea University, Wales, har utvecklat ett ”banbrytande” 3D-tryckt termoelektrisk material som omvandlar värme till elektrisk kraft vid rekord-effektivitetsfaktor.

Forskare vid Swansea Universitys innovations- och kunskapscentrum har utvecklat det som de hävdar är den ”bäst framträdande” 3D-tryckta termoelektriska enheten än.

Deras senaste enhet omvandlar värme till el med en effektivitetsfaktor över 50% högre än någon annan 3D-tryckt termoelektrisk enhet. Denna utveckling kan få stora fördelar för industrin i Storbritannien.

Dr Matt Carnie från Swansea University, som var ledande forskare för det här arbetet, sa: ”Att omvandla värme till el kan öka energieffektiviteten betydligt, minska kostnaderna och minska koldioxidutsläppen. Våra resultat visar att printade termoelektriska material som använder tin selenid är ett mycket lovande sätt framåt. ”

Ännu bättre är det är billigt att producera i bulk jämfört med traditionella tillverkningsmetoder.

3D Utskrift av Tenn Selenid för att omvandla spillvärme till el
3D Utskrift av Tenn Selenid för att omvandla spillvärme till el

Billig 3D-tryckt termoelektrisk enhet

Tennselenid (SnSe) har visat sig vara en användbar förening för ett termoelektriskt material. Det är dock dyrt att tillverka med traditionella metoder och kräver mycket energi. Men forskarna utvecklade ett 3D-skrivbart SnSe-bläck, vilket är ett mycket billigare alternativ.

De började arbeta med en 3D-tryckteknik för att producera en termoelektrisk generator med SnSE-bläck. Den resulterande anordningen visade sig vara en framgång med rekordresultat i effektivitet och prestanda.

För närvarande hamnar en sjättedel av energin som används av industrin i Storbritannien som spillvärme. Teamet tror att deras 3D-tryckta enhet skulle kunna utnyttja detta och skapa el, vilket hjälper industrier att minska koldioxidavtryck och energiregler.

Teamet anser att en bransch som kan dra nytta av genombrottet är ståltillverkning, vilket genererar stora mängder värme. Denna värme kan återvinnas och öka energieffektiviteten.

Carnie tillägger: ”Det krävs mer arbete, men redan visar vårt arbete att denna teknik, som kombinerar effektivitet och ekonomi, kan vara mycket attraktiv för energiintensiva industrier.”

Ovan text är härlett från denna källa, av All3DP, under licensen CC BY.