3D-Skrivare – Felsökning och vanliga problem (med lösningar)

Felsökning av 3D-Skrivare efter lösningar på de vanligaste problemen är mycket svårt för de som inte har erfarenheter sedan tidigare.

De flesta som har haft med en 3D-Skrivare att göra vet att det kan bli fel relativt ofta, om man inte har rätt inställningar. 

Med den mängd variabler som går att ställa in på en 3D-Skrivare så är det även ofta som så att problemen går att åtgärda med mjukvaru-ändringar (ändring av inställningar) på 3D-Skrivare.

Vi kommer gå igenom de vanligaste felen och rättelserna (oftast med bilder) för att ni enkelt ska kunna se vad ni bör göra vid liknande situationer och fel.

Vad ingår i denna guide?

Den här guiden förutsätter en huvudsakligen korrekt byggd och kalibrerad 3D-skrivare. 

Den här guiden är inte avsedd som en designguide, utan mer som en bruksanvisning för felsökning. Om du inte har läst igenom och försökt fullständig kalibrering först, se er maskins instruktioner om kalibrering.

Vi kommer här nedan gå igenom de vanligaste felen på 3D-Utskrifter, och lösningarna som används för att rätta till problemet.

Problem eller fel utan lösningar finns ej med, och vi hänvisar dessa till forum eller andra webbplatser som är diskussions-baserade plattformar.

Värt att notera är även att inställningar och lösningar nedan som refererar variabler och namn i olika program-typer såsom Slicer program har oftast olika namn mellan de olika programmen. Det är upp till er att ta reda på motsvarande namn.

Är du nybörjare och önskar läsa på om 3D-Skrivare?
Allt om 3D-Skrivare – Den kompletta guiden

Problem med lösningar uppdateras och läggs till allt eftersom

Vi accepterar även input i form av problem och lösningar från era egna erfarenheter. Dela gärna med er genom att maila oss. Bilder är oftast ett krav, men behöver inte vara det.

Problem och fel på 3D-Skrivare:

Nedan börjar vi felsökningen och guiden genom att rubricera varje problem för sig, med tillhörande orsaker och lösningar.

För tjocka delar printas ut

3D Utskrift för tjocka delar
3D Utskrift – för tjocka delar

Problemet:
– Delarna som skrivs ut från 3D-Skrivaren blir något för tjocka eller överdimensionerade.

Vanliga orsaker:
– Slicer programmets inställningar för “perimeter bredd” är för hög.

Lösningar:
– Justera Slicer-programmets inställning för perimeter-bredd under extrusions-inställningar.

Otillräckligt med filament under extrudering

3D-Utskrift - Otillräckligt med filament
3D-Utskrift – Otillräckligt med filament

Problemet:
– Otillräckligt med material/filament under extrudering med 3D-Skrivaren.

Vanliga orsaker:
– Fel parameter vald för filament-diameter. Oftast för stor diameter vald.
– För låg temperatur.

Lösningar:
– Kolla så att rätt filament-diameter är valt.
– Kolla så att temperaturen är korrekt mätt av 3D-Skrivaren.
– Öka temperaturen.

Små hål på sidor av 3D-printade objekt

3D-Utskrift - Små hål
3D-Utskrift – Små hål

Problemet:
– Små hål på sidor av printade objekt.

Vanliga orsaker:
– Ånga blåses ut, eller bubblor av vatten som absorberats från fukt i luften. ABS filament är mer mottagligt för detta fenomen.

Lösningar:
– Skydda filament mot fukt.
– Värm filament före användning för att eventuell fukt ska avdunsta och förångas.

Extruder fastnar

3D-Utskrift - Extruder fastnar
3D-Utskrift – Extruder fastnar

Problemet:
– Extruder fastnar eller pluggar igen. Efter att extrudern har monterats isär och rengjorts så är det ovanligt att hitta orsaken till vad som blockerade munstycket.

Vanliga orsaker:
– Partiklar och smuts som samlas, från eventuellt olika filament-märken när man har kört modifierade filament genom maskinen utan att ha bytt munstycket.

Lösningar:
– Byt munstycke vid användning av modifierade special-filament.
– Rengör munstycket grundligt, dock ingen garanti att det blir helt rent, då små partiklar är svåra att upptäcka.

Poppande ljud från munstycket, likt luftbubblor som smäller

3D-Utskrift - Poppande ljud
3D-Utskrift – Poppande ljud

Problemet:
– Poppande ljud från munstycket, likt luftbubblor som smäller. Kan påminna om Popcorn

Vanliga orsaker:
– Luftbubblor i filament-materialet från tillverkaren.
– Fukt som absorberats av filamentet (Ej PLA särskilt mottagligt för)

Lösningar:
– Se till att filamenten är av bra märke och kvalitet.
– Håll undan filament från fuktiga miljöer.

Filament knäcks eller bryts direkt från spolen

3D-Utskrift - Filament knäcks
3D-Utskrift – Filament knäcks

Problemet:
– Filament knäcks eller bryts direkt från rullen, när den ska matas in i 3D-Skrivaren

Vanliga orsaker:
– Fel i tillverkningsprocessen.
– Fukt som absorberats av filamentet (Ej PLA särskilt mottagligt för)

Lösningar:
– Se till att filamenten är av bra märke och kvalitet.
– Håll undan filament från fuktiga miljöer.

3D-utskrifter fäster inte på byggplattan ordentligt

3D-Utskrift - Filament fäster inte
3D-Utskrift – Filament fäster inte

Problemet:
– 3D-utskrifter fastnar inte på byggplattan ordentligt.

Vanliga orsaker:
– Printhuvudet för högt från byggplattan.
– Byggplatta ej rent.
– Byggplatta för låg temperatur.
– Munstycket för låg temperatur.
– Fel fästmaterial använts.
– Byggplatta ej nivå-kalibrerad.

Lösningar:
– Kalibrera byggplattan och nivåregleringen.
– Rengör byggplattan ordentligt.
– Öka temperaturen på byggplattan, men inte över ca 65 grader C.
– Öka munstyckets temperatur något.
– Använd bra fästmaterial.
– Minska första lagrets print-hastighet.

Kanter på 3D-Utskrifter lossnar / lyfter lite

3D-Utskrift - Filament lossnar från kanter
3D-Utskrift – Filament lossnar från kanter

Problemet:
– Kanter på 3D-Utskrifter lyfts / lossnar

Vanliga orsaker:
– Skillnader på kylning av objekten.
– Objekt nära kanterna kyls för mycket av omgivningstemp.

Lösningar:
– Använd en perimeter-vägg runt utskriften så att värmen hålls inne och kyla ute från utskriften.
– Se till att rumstemperaturen inte skiljer för mycket.

3D-Utskriften fastnar på byggplattan

3D-Utskrift - Utskriften lossnar ej
3D-Utskrift – Utskriften lossnar ej

Problemet:
– 3D-Utskriften fastnar och lossnar knappt från byggplattan.

Vanliga orsaker:
– Fel fästmaterial använt.

Lösningar:
– Se till att kontrollera vilket fästmaterial som passar filamentet ni ska använda.

3D-modellen warpar i höjden

3D-Utskrift - Utskriften warpar på höjd
3D-Utskrift – Utskriften warpar på höjd

Problemet:
– 3D Utskriften böjs / warpar ju högre den blir

Vanliga orsaker:
– För hög temperatur på bottenplattan.
– För lång tid på hög temperatur på bottenplattan.

Lösningar:
– Sänk temperatur på bottenplattan.
– Sänk temperaturen efter en viss tid, så det kyls ju högre utskriften blir.

3D-modellen warpar och sammansjunker

3D-Utskrift - Utskriften sammansjunker
3D-Utskrift – Utskriften sammansjunker

Problemet:
– 3D-modellen warpar och sammansjunker nedifrån

Vanliga orsaker:
– För snabb kylning skapar sammandragande effekt, speciellt hos ABS.

Lösningar:
– Höj temperatur på bottenplattan.
– Använd en perimeter-vägg runt utskriften så att värmen hålls inne och kyla ute från utskriften.

Utskrifter har strängar mellan lagren

3D-Utskrift - Strängning
3D-Utskrift – Strängning

Problemet:
– Strängar av filament mellan lagren som sträcker ut sig mest vid uthåligheter

Vanliga orsaker:
– Bottenplatta är feljusterad i Z-led / felkalibrerad och orsakar strängning av filament på grund av dålig vidhäftning.
– Munstycket har för hög temperatur som orsakar flöde trots att extrudern står still.
– Filamentet har fukt i sig som orsakar ett flöde trots att extrudern står still.
– Långsam extruder rörelse.

Lösningar:
– Ändra Z-led positionen med steg av 0.5mm i taget för att se om strängning slutar.
– Sänk temperaturen av munstycket 2 grader i taget och se om strängning slutar.
– Håll filament torrt och fuktfritt om möjligt.
– Öka extruder hastighet när filament ej extruderas (när den går från en punkt till nästa punkt).

Bryggning sämre med tiden

3D-Utskrift - Bryggning sämre med tiden
3D-Utskrift – Bryggning sämre med tiden

Problemet:
– Bryggning av 3D modeller i utskrifter sämre med tiden

Vanliga orsaker:
– En vanlig orsak kan vara att partiklar från filament samlats i munstycket och gör att filamentet blir för smalt (diameter-mässigt) när det kommer ut.

Lösningar:
– Mät diameter på utgående sida av munstycket och jämför med hur det var när munstycket var nytt. Om ingen mätning har att tillgå som referens, prova rengöra munstycket när det är uppvärmt.

Topplagret på utskriften ej solid

Problemet:
– Topplagret på 3D-utskriften ser ej komplett ut och verkar ej vara solid, kan se ut som små hål eller mellanrum kvar att fylla ut.

Vanliga orsaker:
– Kylning av filament för snabbt på sista lagren.

Lösningar:
– Öka infill densitet av sista lagren på utskriften.
– Öka antal sista topp-lager.
– Sänk hastigheten för solida topplager.

Lager fäster inte på föregående lager

Problemet:
– Lagren på 3D-utskriften fäster inte på varandra

Vanliga orsaker:
– För låg temperatur
– För snabb utskriftshastighet.
– Rumstemperaturen för kall och ojämn.

Lösningar:
– Öka temperaturen.
– Minska utskriftshastigheten.
– Använd en inhägnad eller ordna jämnare omgivningstemp.

Lagerskiftning / 3D-utskrift skiftar

Problemet:
– Lager skiftar plötsligt mitt under en utskrift

Vanliga orsaker:
– För snabb utskriftshastighet.
– X och Y axlarna hoppar över steg / är lösa.

Lösningar:
– Minska utskriftshastigheten.
– Kontrollera att X och Y axlarna är stabila och utan problem.

Tack till RepRap och andra samarbetspartners för information!